Wójt Gminy Babice zaprasza do składania ofert na zakup drewna brzozowego na pniu, pozyskanego „samowyrobem” z działki nr 1978/1 obręb Olszyny w Olszynach, gmina Babice.