Wójt Gminy Babice zaprasza do składania ofert na zakup drewna

Wójt Gminy Babice zaprasza osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne do składania ofert na zakup drewna sosnowego, brzozowego, topolowego, olchowego, lipowego, wierzbowego, dębowego, robiniowego, czeremchowego na pniu, pozyskanego „samowyrobem” z działek nr 1188/15, 2639/4, 1191/1 obręb Jankowice.