Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Babicach ogłasza nabó ofert na dowóz uczniów i dzieci miejscowości Rozkochów do szkoły i przedszkola w Zespole Szkół w Babicach oraz miejscowości Mętków do szkoły w Zespole Szkól w Babicach wraz z zapewnieniem opieki w czasie od 01.09.2021r. - 24.06.2022r.