Obwieszczenie - założenie nowej księgi wieczystej dla działek ewidencyjnych nr: 1398/1 i 1398/2, obręb Babice i wpisanie wieczystej własności na rzecz Skarbu Państwa