Przedszkolaki - namalujcie, narysujcie lub przedstawcie w innej technice plastycznej swoje sposoby na ochronę siebie i innych przed zarażeniem koronawirusem!

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy i świadomości dzieci i ich rodzin  nt COViD-19 i sposobów ochrony przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Prace plastyczne (technika dowolna, forma płaska, format min. A4) należy dostarczyć do 30 września 2020 r. do przedszkola, do którego uczęszcza dziecko wraz z Kartą zgłoszenia według wzoru zamieszczonego poniżej.

Konkurs z nagrodami dla przedszkolaków gminy Babice
Karta zgłoszenia