Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania
dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.