Gmina Babice złożyła wniosek i otrzymała ze środków Województwa Małopolskiego 15 000.00 zł. dofinansowania w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2021”. 

Dofinansowanie do remontu kapliczki

Dzięki pozyskanym środkom wyremontowana zostanie kapliczka z 1784 r. z figurą św. Floriana przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Babicach. Kapliczka jest obiektem charakterystycznym dla małej architektury w naszym regionie. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jej stanu technicznego, a także przywrócenia pierwotnego wyglądu nawiązującego do czasów jej powstania. Szacuje się, że całkowita wartość zadania wyniesie ok. 38 tys. zł.