Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Turystyki i Sportu

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Turystyki i Sportu zaprasza na posiedzenie, które

odbędzie się 26 marca 2019r. o godz.13.00 w UM w Alwerni –sala Nr 320.