I Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

I Sesja Rady Miejskiej w Alwerni odbędzie się 10 stycznia 2019 roku o godz.12 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad I  Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z III  Sesji Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Wnioski i zapytania radnych.
 10. Podjęcie  uchwały budżetowej Gminy Alwernia na 2019r.
 11. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Alwernia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania z zakresu postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania p.n. „Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Chrzanowskiego ”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Alwerni, z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie: poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany składu osobowego Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany składu osobowego  Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego  Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Turystyki i Sportu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.
 21. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 22. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 23. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 24. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 25. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.