Skuteczne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie jest zadaniem niełatwym, które wymaga od właścicieli identyfikacji wszelkich punktów generujących nadmierne zużycie energii i przynoszących straty, jak również istniejących możliwości minimalizacji owych strat.
Z pomocą może przyjść nam audyt efektywności energetycznej, dzięki któremu uzyskamy fachową poradę na temat działań, dzięki którym będziemy mogli w optymalny sposób korzystać z energii w naszym przedsiębiorstwie.

 

Audyt efektywności energetycznej - co należy wiedzieć?

Audyt efektywności energetycznej, nazywany również audytem elektroenergetycznym, ma na celu wyznaczenie działań służących poprawie efektywności energetycznej firmy. Dotyczy on konkretnego przedsięwzięcia prowadzonego w ramach przedsiębiorstwa aniżeli całej gospodarki energetycznej organizacji. Efektem audytu jest raport opisujący konkretne sposoby, dzięki którym firma może zminimalizować ilość zużywanej energii, a tym samym również związane z tym koszty.

Zgodnie z ustawą jest on obowiązkowy w przypadku przedsiębiorstw, które:

  • Chcą uzyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zużycia lub strat energii;
  • Ubiegają się o uzyskanie białego certyfikatu w związku z działaniami poprawiającymi efektywność energetyczną.

Szacunkowy okres realizacji audytu uzależniony jest od wielkości badanego przedsiębiorstwa i może wynieść od kilku dni do kilku lub nawet kilkunastu tygodni.

W przypadku przedsiębiorstwa posiadającego wiele oddziałów lub zakładów czas ten ulega zwielokrotnieniu.

 

Jak przebiega audyt?

Audyt efektywności energetycznej jest skomplikowanym procesem przebiegającym czteroetapowo. Pierwszy krok stanowi ustalenie zakresu i czasu przeprowadzanego audytu. Drugi etap to gromadzenie przez osoby audytujące wszystkich informacji dotyczących aktualnego stanu technicznego instalacji i pracy urządzeń oraz identyfikacja źródeł generujących straty energetyczne. Posiadając wszystkie niezbędne dane zespół audytujący dokonuje ich analizy i ewaluacji. Przedstawia on propozycję przedsięwzięć mających na celu minimalizację rozpoznanych strat i dokonuje weryfikacji, czy rozwiązania techniczne obecnie posiadane przez firmę pozwalają na ich realizację. Określa on również sposoby monitorowania zużycia energii, które umożliwiają kontrolę działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W ramach trzeciego etapu wyznaczone zostają także cele

w postaci oczekiwanego efektu energetycznego, ekonomicznego oraz ekologicznego. Ostatni etap stanowi sporządzenie szczegółowego raport w którym przedstawia się wcześniej zebrane i opracowane dane.

Oferta audytu efektywności energetycznej oferowana  przez innogy Polska dedykowana jest przedsiębiorcom działającym w sektorze publicznym, nieruchomości, usług a także przemysłu lekkiego i ciężkiego. Z pomocą kompleksowo wykonanego audytu z łatwością określą oni nie tylko plan działań mający na celu obniżenie energochłonności procesów w firmie, ale także uzyskają możliwość ubiegania się o świadectwo efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów”.

 

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej wydawane za uzyskany efekt energetyczny (oszczędności energii) w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Warunkiem ich otrzymania jest wykazanie przez przedsiębiorstwo oszczędności na poziomie minimum 116,3 MWh na podstawie przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej.

Mogą stanowić one dodatkowe źródło przychodu w firmie w wyniku osiągnięcia zysku z ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii podmiotom zobowiązanym do ich umarzania. Przyznany biały certyfikat stanowi także dodatkowe potwierdzenie dla innych podmiotów działających na rynku, że u danego przedsiębiorcy została określona redukcja zużycia energii.

Audyt efektywności energetycznej stanowi doskonałe źródło informacji na temat obecnego stanu wykorzystania energii przed firmę, a także dostarcza przydatnych wskazówek i rozwiązań mających na celu zmniejszenia kosztów energii. Zaoszczędzone w ten sposób środki mogą posłużyć przedsiębiorstwu do wdrażania nowych rozwiązań przynoszących firmie długofalowe zyski.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.