XI Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

Odbędzie się w dniu 17 października 2018 roku o godzinie 10 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienia przybyłych gości.
 5. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z X Sesji Rady Miejskiej.
 6. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Wnioski i zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na obsługę powiatowego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Źródła-Chrzanów-Źródła.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały w sprawie Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  na  rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców którzy zrealizowali nową inwestycję, przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej i utworzyli nowe miejsca pracy.
 17. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat  działki nr 1878/4 położonej w Alwerni.
 19. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 20. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 21. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 22. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 23. Informacje, oświadczenia, komunikaty.
Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.