Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie ostrzega, że od godz. 13:00 dnia 16.06.2022 r. do godz. 00:00 dnia 17.06.2022 r., w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Informacja uzyskana z IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.