Już w najbliższą niedzielę 14 października w gminie Chrzanów odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich. Już dziś znamy nazwiska przyszłych gospodarzy trzech sołectw.

Pewniakami są osoby, które nie mają kontrkandydatów w walce o fotel sołtysa. Dzieje się tak w Płazie, gdzie dotychczasowy sołtys (i jednocześnie członek zarządu powiatu) Leszek Kowalski jest jedynym kandydatem do tego stanowiska. Analogiczna sytuacja występuje w Okradziejówce i Źrebcach, gdzie obie dotychczasowe panie sołtys - Małgorzata Grzyb i Jadwiga Lipnicka ubiegają się o reelekcję bez kontrkandydatów.

Do zdecydowanie najciekawszego „starcia” dojdzie w największym sołectwie gminy Chrzanów - Balinie. O stanowisko sołtysa ubiegają się tam: obecny sołtys Marek Cupiał, były sołtys i były radny Tadeusz Mikłas oraz powracający na chrzanowską scenę polityczną były wiceburmistrz Chrzanowa Stanisław Dusza. W Luszowicach naprzeciw siebie staną obecny sołtys Józef Hudzik i radna miejska poprzedniej kadencji Jadwiga Pietrzyk. Z dwoma kontrkandydatami zmierzy się także obecna sołtys Pogorzyc Zdzisława Musiał, gdyż o fotel sołtysa chcą zawalczyć również Marian Rzepka i Piotr Strumiński.

Z tytułu pełnienia urzędu sołtysa przysługuje m.in. 500 zł diety i prawo zabierania głosu w trakcie sesji Rady Miejskiej w Chrzanowie. Tegoroczne wybory sołtysów są także rozgrzewką przed wyborami samorządowymi, które odbędą się za dwa lata. Dzięki nowej ordynacji wyborczej chrzanowskie sołectwa podzielone zostały na 5 jednomandatowych okręgów. Swojego osobnego reprezentanta w przyszłej Radzie Miejskiej będzie miał Balin (okręg nr 18), i część Płazy (okręg nr 20), wspólnie reprezentowane od 2014 roku będą Luszowice z Okradziejówką (okręg nr 19) oraz Pogorzyce ze Źrebcami i pozostałą częścią Płazy (okręg nr 21).

Mieszkańcy sześciu chrzanowskich sołectw 14 października wybiorą także członków swoich rad sołeckich (lista poniżej). Głosowanie będzie trwało w godzinach od 8:00 do 18:00.

Kandydaci do rad sołeckich w gminie Chrzanów:

BALIN:

1. Bartosik Mieczysława, wiek 58, miejsce zamieszkania Balin,
2. Chechelski Grzegorz, wiek 40, miejsce zamieszkania Balin,
3. Czerwonka Henryk, wiek 49, miejsce zamieszkania Balin,
4. Dębski Mariusz, wiek 35, miejsce zamieszkania Balin,
5. Dudek Jadwiga, wiek 62, miejsce zamieszkania Balin,
6. Dudek Leszek, wiek 57, miejsce zamieszkania Balin,
7. Fudała Antoni, wiek 56, miejsce zamieszkania Balin,
8. Fudała Zbigniew, wiek 55, miejsce zamieszkania Balin,
9. Knapik Wanda, wiek 58, miejsce zamieszkania Balin,
10.Korlacki Władysław, wiek 62, miejsce zamieszkania Balin,
11.Krauz Marcin, wiek 25, miejsce zamieszkania Balin,
12.Mamica Andrzej, wiek 56, miejsce zamieszkania Balin,
13.Mamica Tadeusz, wiek 57, miejsce zamieszkania Balin,
14.Rajski Adrian, wiek 32, miejsce zamieszkania Balin,
15.Romański Artur, wiek 42, miejsce zamieszkania Balin,
16.Siewniak Grzegorz, wiek 38, miejsce zamieszkania Balin,
17.Skwarek Daniel, wiek 39, miejsce zamieszkania Balin,
18.Warchoł Józefa, wiek 65, miejsce zamieszkania Balin,
19.Zduń Aneta, wiek 37, miejsce zamieszkania Balin.

LUSZOWICE:

1. Baran Ewa, wiek 51, miejsce zamieszkania Luszowice,
2. Cudak Stanisław, wiek 75, miejsce zamieszkania Luszowice,
3. Drąg Robert, wiek 41, miejsce zamieszkania Luszowice,
4. Dudek Henryk, wiek 64, miejsce zamieszkania Luszowice,
5. Kania Małgorzata, wiek 44, miejsce zamieszkania Luszowice,
6. Kasprzyk Anna Maria, wiek 36, miejsce zamieszkania Luszowice,
7. Krupa Stanisław, wiek 60, miejsce zamieszkania Luszowice,
8. Kubik Jolanta, wiek 48, miejsce zamieszkania Luszowice,
9. Obrok Adam, wiek 52, miejsce zamieszkania Luszowice,
10.Szyguła Zygfryd, wiek 48, miejsce zamieszkania Luszowice,
11.Śledziński Ryszard, wiek 62, miejsce zamieszkania Luszowice.

OKRADZIEJÓWKA:

1. Kania Zbigniew, wiek 73, miejsce zamieszkania Balin - Okradziejówka,
2. Karbownik Krzysztof, wiek 51, miejsce zamieszkania Balin - Okradziejówka,
3. Michalik Justyna, wiek 27, miejsce zamieszkania Balin - Okradziejówka,
4. Orlaś Stanisław, wiek 62, miejsce zamieszkania Balin - Okradziejówka,
5. Rejman Zofia, wiek 62, miejsce zamieszkania Balin - Okradziejówk.

PŁAZA:

1. Bąk Józef, wiek 82, miejsce zamieszkania Płaza.
2. Chrząścik Jacek, wiek 43, miejsce zamieszkania Płaza,
3. Dudek Zbigniew, wiek 57, miejsce zamieszkania Płaza,
4. Dusza Andrzej, wiek 30, miejsce zamieszkania Płaza,
5. Gaweł Bronisław, wiek 78, miejsce zamieszkania Płaza,
6. Kopacz Stanisław, wiek 76, miejsce zamieszkania Płaza,
7. Kosowska Maria, wiek 64, miejsce zamieszkania Płaza,
8. Maszewski Mieczysław, wiek 60, miejsce zamieszkania Płaza,
9. Pater Józef, wiek 62, miejsce zamieszkania Płaza,
10.Tekielak Maria, wiek 55, miejsce zamieszkania Płaza.

POGORZYCE:

1. Bolek Dariusz, wiek 45, miejsce zamieszkania Pogorzyce,
2. Bolek Marian, wiek 66, miejsce zamieszkania Pogorzyce,
3. Celarek Mariusz, wiek 52, miejsce zamieszkania Pogorzyce,
4. Krupnik Janusz, wiek 50, miejsce zamieszkania Pogorzyce,
5. Krupnik Kamil, wiek 25, miejsce zamieszkania Pogorzyce,
6. Kumala Artur, wiek 44, miejsce zamieszkania Pogorzyce,
7. Macuda Konrad, wiek 26, miejsce zamieszkania Pogorzyce,
8. Ortyl Agnieszka, wiek 36, miejsce zamieszkania Pogorzyce,
9. Ortyl Małgorzata , wiek 24, miejsce zamieszkania Pogorzyce,
10.Pudełko Paweł, wiek 27, miejsce zamieszkania Pogorzyce,
11.Trus Zdzisław, wiek 67 lat, miejsce zamieszkania Pogorzyce.

ŹREBCE:

1. Grabowska Dorota, wiek 44, miejsce zamieszkania Pogorzyce - Źrebce,
2. Jurkiewicz Rafał, wiek 39, miejsce zamieszkania Pogorzyce - Źrebce,
3. Klauziński Marek, wiek 50, miejsce zamieszkania Pogorzyce - Źrebce,
4. Likus Marian, wiek 58, miejsce zamieszkania Pogorzyce - Źrebce,
5. Marcela Dorota, wiek 49, miejsce zamieszkania Pogorzyce - Źrebce,
6. Rożnawski Jerzy, wiek 49, miejsce zamieszkania Pogorzyce - Źrebce.