13 lutego rozpocznie się dwudniowy XV Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Szachach Aktywnych w Trzebini pod honorowym patronatem marszałka Marka Nawary.- Turniej początkowo miał zasięg wojewódzki, potem ogólnopolski, aż wreszcie stał się turniejem międzynarodowym – mówi starosta Janusz Szczęśniak, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Hetman Koronny”, trener i animator upowszechniania szachów w formie sportowej i rekreacyjnej.
Tradycyjnie na Międzynarodowy Turniej Młodych Talentów w Trzebini przyjeżdżają szachiści z Niemiec i Wielkiej Brytanii.

- W tym roku spodziewamy się po raz pierwszy przyjazdu szachistów z Ukrainy, z okręgu Gorodok. To okręg, z którym powiat podpisał porozumienie o współpracy. Oprócz szachistów, którzy mają za sobą duże sukcesy, chciałbym zaprosić na turniej również tych, którzy rozpoczynają szachową karierę. Wielu uznanych mistrzów zaczynało przecież w Trzebini – dodaje Janusz Szczęśniak.

W zawodach biorą udział czołowi szachiści, w tym mistrzowie Polski.
Turniej zostanie rozegrany w sześciu kategoriach wiekowych: do lat 8, 10, 12, 16 i 18. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.


Szachy szybkie lub aktywne – termin określający krótką partię szachową, w której każdy z graczy ma do dyspozycji od 15 do 60 minut. Partie szachów szybkich rozgrywane są według przepisów FIDE dla szachów klasycznych, z drobnymi modyfikacjami (np. zawodnicy nie są zobowiązani do prowadzenia zapisów).


Komunikat organizacyjny

1. ORGANIZATOR: UKS „HETMAN KORONNY” Trzebinia, 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 74
przy współudziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini, 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 74
tel: (0-32) 6-121-497 lub 6-121-602, fax (0-32) 6-110-621
Dyrektor Turnieju: mgr inż. Janusz Szczęśniak
2. CEL TURNIEJU: Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń szkoleniowych i organizacyjnych
oraz promocja Województwa Małopolskiego jako mecenasa szachów.
3. MIEJSCE I TERMIN: Turniej rozegrany zostanie w bud. Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini, os. ZWM, w dniach 13 - 14 lutego 2010 r.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) nadesłanie pisemnego zgłoszenia na adres Organizatora z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz posiadanej (ewentualnie) kategorii szachowej. Możliwe jest również zgłoszenie telefoniczne (faksowe) lub zapis poprzez serwis ChessArbiter. Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 lutego 2010 r., o godz. 15.00,
b) wpłacenie wpisowego w wysokości 40 zł od jednego uczestnika oraz opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w dniu 13 lutego 2010 r., w godz. 7.45 – 9.30 (na miejscu rozgrywek),
c) przedstawienie dowodu daty urodzenia zawodnika w dniu rozpoczęcia imprezy,
d) przywiezienie sprawnego zegara.
Uwaga! Zawodnicy UKS "HETMAN KORONNY" Trzebinia oraz uczestnicy kół szachowych w Wiejskich Domach Kultury wchodzących w skład MGOKSiR-u
w Trzebini są zwolnieni z opłaty wpisowej. Pozostali zawodnicy z Powiatu Chrzanowskiego uiszczają opłatę startową w wysokości 20,- zł.
5. SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej indywidualny, system szwajcarski-kontrolowany, IX rund, w VI kategoriach wiekowych:
kategoria „A” - dziewczęta i chłopcy ur. w roku 2002 i młodsi
kategoria „B” - dziewczęta i chłopcy ur. w roku 2000 i młodsi
kategoria „C” - dziewczęta i chłopcy ur. w roku 1998 i młodsi
kategoria „D” - dziewczęta i chłopcy ur. w roku1996 i młodsi
kategoria „E” - dziewczęta i chłopcy ur. w roku 1994 i młodsi
kategoria „F” - dziewczęta i chłopcy ur. w roku 1992 i młodsi
Uwaga ! Dziewczęta i chłopcy grają razem w poszczególnych kategoriach.
6. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Sobota 13.02.2010
Przyjmowanie opłaty wpisowej - godz. 7.45 – 9.30
Odprawa techniczna - godz. 9.50
Oficjalne otwarcie turnieju - godz. 10.30
Runda I - godz. 10.45
Runda II - godz. 12.00
Runda III - godz. 13.15
Przerwa obiadowa 14.15 – 15.00
Runda IV - godz. 15.00
Runda V - godz. 16.15
Niedziela 14.02.2010
Runda VI - godz. 9.15
Runda VII - godz. 10.30
Runda VIII - godz. 11.45
Runda IX - godz. 13.00
Oficjalne zakończenie połączone z rozdaniem nagród godz. 14.30
Obiad - godz. 12.15 – 14.15
O kolejności miejsc decydują:
1. liczba zdobytych punktów
2. Buchholtz średni,
3. Buchholtz pełny,
4. progress
5. większa liczba zwycięstw,
6. losowanie
7. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Istnieje możliwość zarezerwowania miejsc noclegowych przez Organizatora w motelu lub hotelu. Dojazd do miejsca rozgrywek z miejsca zakwaterowania komunikacją miejską. Istnieje możliwość zarezerwowania obiadów Szkole Podstawowej nr 8 – obiadów (17 zł).
Rezerwacji noclegów i wyżywienia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie – do 11 lutego 2010 r.
8. NAGRODY:
Dla VI najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy. Oprócz tego zostaną także nagrodzone po 3 najlepsze szachistki w każdej grupie. Nagrodzeni zostaną także najlepsi zawodnicy z zagranicy. Uwaga ! Organizatorzy nie przewidują łączenia nagród. Organizatorzy ufundują także nagrody dla najlepszego zawodnika miasta i gminy Trzebinia oraz Powiatu Chrzanowskiego w każdej kategorii wiekowej (bez względu na to, czy otrzymali już nagrodę, czy też nie znaleźli się pośród nagrodzonych), najmłodszego uczestnika zawodów oraz szachisty z Polski przybyłego na turniej z miasta najbardziej odległego od Trzebini.
9. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Ostateczna interpretacja niniejszego komunikatu należy do Organizatora.
W turnieju obowiązują postanowienia Kodeksu Szachowego PZSzach.
Uwaga ! Gośćmi imprezy będą dziennikarze telewizji regionalnej, prasy centralnej i lokalnej oraz specjalistycznej.
W zawodach zapowiedzieli swój udział szachiści z Anglii, Niemiec, Ukrainy,Słowacji oraz Austrii.
Zawody zaszczyci swoją obecnością Prezes Małopolskiego Związku Szachowego – Pan Jan Kusina.

Serdecznie zapraszamy do Trzebini miłośników KRÓLEWSKIEJ GRY !.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, www.powiat-chrzanowski.pl (Klaudia Remsak)
informacja MGOKSIR Trzebinia