Filmik nakręcony przez lukkix z pokazu sztucznych ogni:

Filmy z występu zespołu Oddział Zamknięty nakręcone i opublikowane w youtube przez ArekKrak :