Konsorcjum firm Pavimental Polska Sp. z o.o. oraz Pavimental S.p.A. – jako wykonawca kontraktu HM-3-2016 „Wymiana nawierzchni 2016-2017” na autostradzie A4 Katowice-Kraków informuje, że prowadzone prace na węźle „Balin” w Chrzanowie wymagają zamknięć łącznic. Ruch odbywać się będzie objazdami, zgodnie z zatwierdzonym projektem.

 

Poniżej przedstawiono planowany harmonogram zmian w organizacji ruchu:

 

Od 12.03.2018 r. do 13.04.2018 r. zamknięcie łącznicy relacji Katowice – Oświęcim/Balin.

Od 26.03.2018 r. do 12.05.2018 r. zamknięcie łącznicy relacji Oświęcim/Balin – Kraków.

Od 14.05.2018 r. do 26.06.2018 r. zamknięcie łącznicy relacji Oświęcim/Balin – Katowice.

Od 23.05.2018 r. do 12.07.2018 r. zamknięcie łącznicy relacji Kraków – Oświęcim/Balin.

Od 13.07.2018 r. do 17.08.2018 r. zamknięcie ul. Działkowej (w części przyległej do ul. Balińskiej).

 

W powyższym okresie w rejonie węzła na ul. Balińskiej (DP 1036 K)  będzie obowiązywał ruch wahadłowy.