Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje że w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Babicach (sala konferencyjna p.111) odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany  porządek obrad  XLII  Sesji Rady Gminy Babice.

1.   Otwarcie  XLII Sesji Rady Gminy  Babice.

2.   Przyjęcie porządku obrad  XLII  Sesji Rady Gminy Babice.

3.   Przyjęcie  protokołu z obrad XLI Sesji Rady Gminy  Babice.

4.   Wolne wnioski, interpelacje  i  zapytania radnych.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Babice na  lata  2015-2024 r.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Babice.

 8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Babice na lata 2018 – 2020.

 9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania  i wypłacania dodatku mieszkaniowego zatrudnionym w szkołach  i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Babice.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej  na rok 2018.

11.Przedstawienie rocznych Planów Pracy Komisji Stałych Rady Gminy Babice na rok 2018.

12.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach  podejmowanych w okresie  między sesyjnym.

13.Informacja Wójta  Gminy Babice  z działalności za ostatni okres.

14.Odpowiedzi na  wnioski i zapytania.

15. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy Babice.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.

Joomla SEF URLs by Artio