Zakończyła się realizacja jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Gminie Babice.

     14 listopada br. nastąpiło uroczyste otwarcie Przedszkola przy Zespole Szkół w Babicach. Niewystarczająca liczba miejsc i trudne warunki lokalowe w dotychczasowym przedszkolu od lat były jednym z poważniejszych problemów społecznych. Realizacja tej inwestycji rozpoczęła się w 2017 r.
     Zadanie jest częścią projektu pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Babice poprzez rozbudowę obiektu oświatowego o oddziały przedszkolne z zapleczem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przebudową kolidującego uzbrojenia oraz adaptację przestrzeni publicznej na cele społeczne wraz z połączeniem w ciągu pieszo-jezdnym z istniejącym deptakiem”. Gmina Babice na realizację inwestycji pozyskała dofinansowanie w ramach działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
     Wykonawcą robót związanych z budową przedszkola wybranym w trybie przetargu nieograniczonego była Firma Budowlana SIKORA z siedzibą w Nowym Targu. Wartość inwestycji to 3 229 954,59 zł. brutto.
     Rozbudowa budynku obejmowała wykonanie dwóch jednokondygnacyjnych, nie podpiwniczonych skrzydeł. Skrzydło południowe zachodnie mieści cztery oddziały przedszkolne oraz pokój nauczycielski, w skrzydle północno - wschodnim zlokalizowana jest kuchnia, jadalnia oraz pomieszczenia administracyjne i techniczne. Na zewnątrz budynku zlokalizowany jest plac zabaw.
     Uroczystość otwarcia rozpoczęła się w sali gimnastycznej w Szkole w Babicach. Pani Beata Wiśniewska - Dyrektor Szkoły oraz Pan Radosław Warzecha – Wójt Gminy Babice serdecznie powitali przybyłych gości, wśród których byli m.in. Pani Maria Siuda – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie, Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie, a także Radni Rady Gminy Babice z Panem Tadeuszem Bielem Przewodniczącym Rady Gminy Babice na czele, Sołtysi, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli z terenu gminy, Proboszcz Parafii Babice ks. Jan Molanda, przedszkolaki i uczniowie szkoły w Babicach oraz wielu innych znakomitych gości. Wójt - Radosław Warzecha przypomniał krótką historię budowy przedszkola oraz podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację inwestycji. Następnie przedszkolaki i uczniowie szkoły przedstawili zebranym program artystyczny nawiązujący do obchodzonej kilka dni temu 100 rocznicy odzyskania niepodległości. W dalszej części goście przemieścili się przed budynek szkoły, gdzie przy zegarze słonecznym powstałym z okazji jubileuszu 200-lecia szkoły w Babicach, Wójt złożył kapsułę zawierającą historię szkoły i pamiątki pochodzące od uczniów z myślą o następnych pokoleniach. Wydarzenie zakończyło uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu przez proboszcza babickiej parafii ks. Jana Molandę.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.