Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Gminy Babice ZAPRASZAJĄ mieszkańców Gminy BABICE na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich