Przewodniczący Rady Gminy Babice informuje, że w dniu 14 listopada 2018 r. (środa) od godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Babice (sala konferencyjna p. 111) odbędzie się LIII sesja Rady Gminy Babice.

Proponowany porządek obrad LIII Sesji Rady Gminy Babice:
1. Otwarcie LIII sesji Rady Gminy Babice.
2. Przyjęcie porządku obrad LIII sesji Rady Gminy Babice.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Gminy Babice.
4. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny działki nr 814/10 o pow. 0,0280 ha oraz działki nr 815/9 o pow. 0,0516 ha położonych w Wygiełzowie obręb Babice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działek nr: 1624/2, 2691/8, 2696/1, 2697, 2699/4, 1434 położonych w obrębie Jankowice, będących własnością Gminy Babice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Gminy Babice.
8. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Babice za okres kadencji 2014 – 2018:
a) Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej, Spraw Gospodarczych, Mienia Komunalnego, Praworządności i Bezpieczeństwa,
b) Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej,
c) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
d) Sprawozdanie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
9. Podsumowanie VII kadencji Rady Gminy Babice 2014 – 2018.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja Wójta Gminy Babice z działalności za ostatni okres.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad LIII Sesji Rady Gminy Babice.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.