25 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Babicach odbyła się XLVI Sesja Rady Gminy Babice.

Jej głównym tematem było podsumowanie wykonania budżetu za miniony rok i udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Uchwałę poprzedzało zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego. Przed głosowaniem radni zostali zapoznani z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Babice oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej RG oraz pozytywną opinią o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017r. Po wystąpieniu Wójta Gminy Babice – Radosława Warzechy oraz Skarbnika Gminy – Teresy Jochymczyk, Rada Gminy Babice w głosowaniu imiennym jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi.

Realizacja podstawowych wielkości budżetu przedstawia się następująco:
- dochody budżetu:
plan w kwocie: 31 848 963,83 zł. wykonano na poziomie: 32 066 439,37 zł. (100,68%)
- wydatki budżetu:
plan w kwocie: 33 497 381,25 zł. wykonano na poziomie: 32 262 152,33 zł. (96,31%)
- wydatki majątkowe:
plan w kwocie: 5 535 925,70 zł. wykonano na poziomie: 5 347 008,66 zł. (96,59%)
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek: w kwocie 1 500 000,00 zł.
- przychody z tytułu wolnych środków: w kwocie: 890 839,42 zł.
- rozchody: plan w kwocie: 1 621 459,97 zł., wykonano na poziomie 100%.

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.