Od dnia 01.07.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini – Dział Świadczeń Rodzinnych rozpoczął realizację rządowego programu „Dobry Start”, świadczenie to przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.
grafika dobry start

W okresie od dnia 01.07.2018 r. do dnia 24.08.2018 r. do OPS Trzebinia wpłynęło 2339 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start", rozpatrzono 2107 wniosków i wypłacono świadczenie "Dobry Start" na kwotę 851 400 zł (tj. na 2871 dzieci).

Wg. szacunku w gminie Trzebinia może skorzystać ze świadczenia "Dobry Start" (300+) około 3900 dzieci. Szacunek oparty jest na danych uzyskanych z ewidencji ludności Urzędu Miasta w Trzebini dotyczących liczby dzieci urodzonych w okresie od 01.01.1998 r. do dnia 31.12.2011 r. zameldowanych na terenie gminy Trzebinia (dzieci w wieku od 7 lat do 20 lat).

Biorąc pod uwagę przewidywaną szacunkową liczbę dzieci planuje się, że w gminie Trzebinia może wpłynąć łącznie około 2870 wniosków, czyli jeszcze około 763 wniosków.

 dobry start2018

 

Na zabezpieczenie wypłaty 300 zł dla 3900 dzieci potrzebna jest kwota 1 170 000 zł, która została zabezpieczona w planie budżetu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (Dz. U. z roku 2018, poz 1061) wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" można składać do dnia 30 listopada 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" oraz wypłata świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od złożenia wniosku. Przy czym, w przypadku wniosków złożonych w miesiącu lipcu 2018 i sierpniu 2018 ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września 2018 r.

 

Wiecej informacji na stronie internetowej Ministerstwa

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.