Informacja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne z dn. 04.02.2019r.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

tel. 32 625 00 00

fax 32 625 83 4