VIII Sesja Rady Miejskiej w Alwerni

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na VIII Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

 

 

 

Przedmiotem obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z VII Sesji Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.
 8. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 9. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 10. Debata nad raportem o stanie Gminy Alwernia za 2018r.
 11. Przyjęcie raportu o stanie Gminy Alwernia za 2018r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Alwernia za rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Alwernia za rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2019r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn: „Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w km 1+620 odcinka 110 drogi wojewódzkiej nr 780 w miejscowości Poręba-Żegoty”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla OSP w Kwaczale.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego i radnych oraz przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Alwerni.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla  Przewodniczących organów  wykonawczych Jednostek Pomocniczych w gminie Alwernia.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 6 grudnia 2018r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Alwernia.
 24. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 25. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 26. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 27. Informacje, oświadczenia, komunikaty.

 

 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.