W sobotę 2 kwietnia, w wąskim gronie osób udaliśmy się do rezerwatu „Bukowica” w Zagórzu. Celem utworzenia rezerwatu "Bukowica” była ochrona naturalnych zbiorowisk buczyny karpackiej, krajobrazu oraz wychodni skalnych. Przez teren rezerwatu przeszliśmy okrężną ścieżką dydaktyczną. Na czwartym przystanku ścieżki dydaktycznej można zaobserwować wyraźną granicę między buczyną karpacką a borem sosnowym. Różnice w roślinności obu zbiorowisk są konsekwencją odmiennych warunków glebowych.


Wybraliśmy chyba najlepszy okres do odwiedzenia tego bardzo ciekawego miejsca, wczesną wiosną, kiedy jeszcze nie rozwinęły się liście buków, zakwitły gatunki roślin charakterystyczne dla buczyny karpackiej: żywiec gruczołowaty, miodunka ćma, a także inne wiosenne kwiaty: przylaszczka, zawilec gajowy, lepiężnik, wawrzynek wilcze łyko. Te wczesnowiosenne kwiaty są niewielkie, niepozorne, delikatne, wyrastają spod suchych, szarych, ubiegłorocznych liści, ale jak cieszą oko bogactwem kolorów i kształtów.

W partiach pod szczytowych odsłonięty jest głęboki profil geologiczny pokazujący warstwy różnych skał: wapieni, margli, dolomitu, łupków, znajdują się tam też małe jaskinie.

W trakcie spaceru można było odpocząć, napić się smacznej wody ze źródełka, lub uzupełnić jej zapasy.

Spacerowaliśmy ponad dwie godziny w wiosennym słońcu, poznaliśmy różne ciekawostki przyrodnicze, które w trakcie spaceru przekazywali nam Elżbieta i Andrzej Plackowie.

Umówiliśmy się na następną wycieczkę w niedzielę 10 kwietnia do Doliny Mnikowskiej i rezerwatu „Zimne Doły”. Zapraszam wszystkich chętnych do spaceru z kijkami, podziwiania wiosennej przyrody, poznania nowych, urokliwych miejsc. Spotkanie uczestników na stacji Shell przy ulicy Trzebińskiej w Chrzanowie o godzinie 14-tej. Serdecznie zapraszam.