Słowenia to przepiękny kraj pełen wielu zabytków , a także wspaniałych widoków .
  Kraj ten dawniej należał do Jugosławii ,jest to jedna z jej byłych republik.
Słowenia to kraj górzysty bardzo piękny .
   Jego historia sięga panowania dynastii Franków . Na terenie dzisiejszej Austrii istniało księstwo Karantii .
  W 745 r Karantia straciła niepodległość , została włączona do imperium Franków .
Wtedy Karantanowie przyjęli chrześcijaństwo.
   Najstarsze słowiańskie manufaktury ,które dotrwały do naszych czasów ,były napisane alfabetem łacińskim pochodzą one z ok. 1000 roku .
  W XIV w większość słoweńskich ziem została  włączona do państw rządzonych przez Habsburgów - póżniej przekształconych w monarchię Austro- Węgierską,w której Słoweńcy stanowili większość w prowincjach min: Gorycja , Gradinka i znaczny odsetek ludności w Styrii, Karyntii i Istrii.
   Podczas Wiosny Ludów  powstał program " Zjednoczonej Słowenii" .
Po upadku Austro-Węgier  w 1918 r. Słoweńcy wraz z innymi państwami utworzyli królestwo SHS ,przemianowane na królestwo Jugosławii w 1929 r. 
  W czasie II wojny światowej  ziemie słoweńskie zostały podzielone : Niemcy, Włochy,Węgry .
  Po wojnie gdy odtworzono Jugosławię Słowenia ponownie stała się jej częścią .
Odłączyła się od niej  25.VI.1991 r wraz z Chorwacją .
  Słowenia jest członkiem NATO od 29.III.2004 i członkiem UE od 1.V.2004.