Ludzie od dawna zwracali uwagę na dziwne, zabarwione na lekko bursztynowy kolor,  ,,pociski" tkwiące w skałach. W wiekach średnich wierzono, że to są ,,strzałki piorunowe" powstałe po wyładowaniu atmosferycznym w skałe. Kościół domyślał się ich nieczystej natury i znane są przypadki niszczenia, bądź święcenia ,,nieczystych skał". Belemnity, bo o nich jest mowa, były sprawnymi drapieżnikami zamieszkującymi kredowe i jurajskie morza. Ich pięknie zachowane odciski znaleźć  możecie w nieczynnym znajdującym się przy ulicy Jana Pawła II kamieniołomie (teren prywatny-oglądanie po uzgodnieniu z właścicielem). Nie są to więc typowe zwierzęta ,,psarskiej rafy koralowej", gdyż żyły dużo póżniej, wymierając wraz z dinozaurami w kredzie. Najbardziej podobne do nich zwierzęta żyjące obecnie to kałamarnice. Naukowcy uważają, że belemnity były najszybszymi i najsprawniejszymi małymi drapieżnikami epoki jury i kredy. Polowały na min. ryby i skorupiaki.

Ich liczne odnóża zakończone haczykami łapały ofiary, pożerane następnie za pomocą podobnych do ptasich dziobów szczęk. Lecz i one padały ofiarą wielkich gadów morskich- przede wszystkim królów mórz, ichtiozaurów. Polowały na nie również pierwotne rekiny. Znane są skamieliny tych drapieżców z żołądkami pełnymi skamieniałych belemnitów. One broniły się prędkością i zwrotnością. Bronią ostatniej szansy była atramentowa ,,zasłona dymna", którą belemnity, podobnie jak współczesne kałamarnice, chroniły się przed większymi drapieżnikami. Ich kres przyniosło kredowe wymieranie, kiedy to podzieliły los dinozaurów. Dzisiaj można odnaleźć ich liczne skamieniałości, głównie twarde części zwane rostrum. Skamieliny części miękkich zdarzają się nadzwyczaj rzadko. Piękne okazy ,,strzałek piorunowych" znajdziecie poniżej Skotnicy. Prawdziwy wysyp skamielin belemnitów występuje w kamieniołomie w Zalasie. Spójrzcie na te ciekawe zwierzęta wymarłe wraz z dinozaurami około 60 milionów lat temu. Zapraszamy do zanurzenia się w głąb kredowego morza, wbrew pozorom, to nie jest trudne.  (TP)


Ostrze rostrum belemnita z Zalasu
Więcej  na: www.psary.trm.net.pl