Warto ostatnie chwile ciepła wykorzystać na ciekawą wycieczkę rowerową. Większość zapalonych rowerzystów cały powiat powinna mieć zjeżdżony we wszystkie strony. Ja szukając czegoś (dla mnie) nowego trafiłem do Zatora.

Zupełnie niepozorny skręt z drogi 44 w stronę Oświęcimia okazał się wjazdem w teren Doliny Dolnej Skawy, obszarem objętym ochroną Natura 2000.

Trafiłem tam dosyć spontanicznie. Jadąc od Zatora w stronę Oświęcimia zaraz po tabliczce "gmina Przeciszów" (za karczmą) wystarczy skręcić wąską drogą asfaltową w prawo. 

W niedzielne popołudnie, pomimo świetnej pogody ludzi praktycznie tam nie było. 

Jak potem doczytałem (za stroną natura2000.gdos.gov.pl) obszar ten obejmuje największe kompleksy stawów w dolinie górnej Wisły. Stawy położone są ze wszystkich stron małego miasteczka Zator. Prowadzona jest tu intensywna hodowla ryb, ale wiele stawów jest mocno zarośniętych roślinnością wodną. W ostoi znajdują się żwirownie z wyspami, chętnie zasiedlanymi przez ptaki.

Dolina Karpia obejmuje obszar historycznego zagłębia hodowli karpia na Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej znanego już w średniowieczu. Stawy hodowlane zajmują obszary setek hektarów rozciągając się w dolinie Wisły, Skawy i Wieprzówki. "Dolina Karpia" to również program, który obejmuje kilka połączonych ze sobą działań, mających na celu stworzenie spójnej oferty turystycznej opartej na dostępnych zasobach środowiska naturalnego.

Dolina Karpia to obecnie obszar siedmiu małopolskich gmin: Zator, Brzeźnica, Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka, Spytkowice oraz Tomice. / WikipediaPoczątki hodowli karpia na tym terenie sięgają XIII i XIV wieku.

Osoby zainteresowane przejazdem mogą kontynuować jazdę wyznaczonym szlakiem (i wrócić do Zatora), jadąc jednak cały czas "za drogą" trafiamy na kolejny szlak - Trasa Wiślana. 

Tu też ciekawostka: Trasa główna oraz regionalne i lokalne odcinki łącznikowe mają liczyć łącznie ok. 1300 km - ma to być najdłuższy szlak rowerowy w Polsce. Kontynuując jazdę w lewo dojedziemy do Oświęcimia.

Malownicza trasa prowadzi po drogach o znikomym ruchu samochodowym.

Nad kanałem Wisły, miejscowość Las.

Kanał na Wiśle tuż przed wjazdem do Oświęcimia.

Tutaj też znajdzie się inny szlak - Greenways, który doprowadzi nas do "domu" (Babice). 

Prowadzi on głównie drogą szutrową.

Gubiąc po drodze Greenwaysa możemy jeszcze trafić na stawy w okolicach Mętkowa :)

Dystans ogólny (Trzebinia - Zator - Oświęcim - Babice - Trzebinia) 50-65 km?

Linki dla ciekawskich: