Dziś wchodzi w życie ustawa, dzięki której urzędnicy będą karani za swoje błędy.

Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności.

W skrócie jeśli od dziś jeśli Skarb Państwa lub jednostka samorządu za decyzję wydaną bezprawnie przez danego urzędnika wypłaci pokrzywdzonemu odszkodowanie, urzędnik będzie musiał je spłacić z własnej kieszeni.

Ustawa obejmuje odpowiedzialność zarówno urzędników administracji państwowej jak i samorządowej.

Jak podaje Rzeczpospolita aż 4227 spraw toczyło się w ubiegłym roku o odszkodowanie za naruszenie prawa przez administrację a także 12 mld zł wynosi suma roszczeń przeciw Skarbowi Państwa.

Dzięki tej zmianie urzędnik będzie musiał się zastanowić przed podjęciem decyzji.

Link do Ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa na Dzienniku Ustaw