Uwaga autora:

W związku z tym, że jestem mieszkańcem Chrzanowa mam własne zdanie w temacie tej inwestycji. Poniższa notatka jako całość, wraz z zawartymi osobistymi komentarzami przedstawia tylko i wyłącznie mój stosunek do tej inwestycji i może zawierać takie fakty ze spotkania, które były zgodne z moim punktem widzenia w prezentowanym temacie, a ich dobór był zgodny z moimi przekonaniami w tym zakresie.

Spotkanie odbyło się dnia 9.04.2010 roku w Chrzanowie przy ulicy Sokoła 24, jako konsultacja społeczna w sprawie budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych na terenie gminy Chrzanów.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00 i trwało do godziny 21.15, a udział w nim wzięło ok. 200 osób z Chrzanowa i okolic.

Obecnych na spotkaniu możemy podzielić na 4 grupy, biorąc pod uwagę stosunek do tejże inwestycji. I tak:

  • Grupa 1 to organizatorzy i wykonawcy zlecenia gminy Chrzanów, którzy to po skasowaniu 280 tys. PLN zobowiązali się do wykonania analizy wielokryterialnej i przeprowadzenia cyklu czynności marketingowych celem przekonania mieszkańców, a w szczególności niedowiarków do tejże wątpliwej technologii utylizacji odpadów komunalnych.
  • Grupa 2 to władze miasta i gminy, przedstawiciele Międzygminnego Związku Gospodarka Komunalna oraz radni z zainteresowanego terenu, których to zadaniem będzie podjęcie decyzji w sprawie tej inwestycji.
  • Grupa 3 to mieszkańcy Chrzanowa i przyległych miejscowości opowiadający się za wybudowaniem spalarni, lecz nie koniecznie w pobliżu ich miejsca zamieszkania.
  • I wreszcie grupa 4, która zdecydowanie przeciwstawia się powstaniu tego przedsięwzięcia. Grupa ta to ludzie szczególnie pokrzywdzeni przez dotychczasowe decyzje władz miasta, a wszystkie niezadowolenia mają podłoże wywodzące się z niedotrzymanych obietnic podczas realizacji podobnego przedsięwzięcia; wysypiska śmieci.

Początek spotkania to wprowadzenie, które wyglądało podobnie jak na materiale filmowym z Trzebini. http://chrzanowski24.pl/wiadomosci-lokalne-dla-powiatu-chrzanowskiego/trzebinia-material-wideo-ze-spotkania-w-sprawie-spalarni

Poniżej, w formie pisanej zamieszczę ciekawsze wypowiedzi, a do całości odsyłam do materiału dźwiękowego.

Pani Anna Kasprzyk; mieszkanka Chrzanowa; stwierdziła, że adresatem wszystkich pytań powinny być władze naszych miast, a nie organizatorzy spotkania, a następnie zadała pytania zmuszając tym samym pana burmistrza do udzielenia odpowiedzi, choć był on na tym spotkaniu jako osoba prywatna, a przynajmniej tak zapewniał zgromadzonych. „Dla czyjego dobra i w czyim interesie są podejmowane te działania? Bo jeśli twierdzicie, że działacie dla gminy, to informuje Was, że gmina to nie jest abstrakcyjny byt tylko ludzie, ludzie, którzy są związania z ta ziemią i z tym miejscem. I to my, mieszkańcy, zostaniemy z tym problemem.” W odpowiedzi pan Marek Świtalski przewodniczący zarządu związku powiedział: „ to związek podjął decyzje na podstawie uchwał podjętych przez rady poszczególnych gmin, które to wskazały wyznaczone miejsca.” Pani Kasprzyk poprosiła o odpowiedź na to pytanie burmistrza, który powiedział „ problem ze składowaniem odpadów to są problemy z którymi zetkniemy się za 5 lat, więc należało by o tym pomyśleć już dziś. Mamy niepowtarzalna okazję do wykonania inwestycji ze środków unijnych, ze względu na to, że jesteśmy odpowiedzialni za losy miasta. Wszystkie moje działania zawsze skierowane były na poprawę gospodarki Chrzanowa.”

Gdy burmistrz zakończył swoją wypowiedź rozpoczęły się żale i pretensje, co do faktu dzikich wysypisk śmieci, z którymi gmina sobie nie może poradzić, a swe ambicje ma tak duże jak spalarnia śmieci. Na ukojenie tych pretensji wystąpił pan Piotr Grzegorzek: „Proszę Państwa! Nie istnieją na ziemi chrzanowskiej dzikie wysypiska śmieci.” Tu oburzenie ludzi, a pan Piotr kontynuuje : „to są różnorodne formy ostrej akcji protestacyjnej przeciwko wysokim kosztom legalnego pozbywania się odpadów” . I dalej kontynuował „ ja generalnie jestem za (spalarnia), ale protestujący tutaj powinni powołać komitet, delegacje, a może nawet 3 delegacje, aby przekonać mieszkańców innych lokalizacji (Rudy Śląskiej, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty) aby wzięli nasze śmieci i spalili. To jest problem nierozwiązywalny. Trudno będzie ich przekonać aby wzięły nasze śmieci.” „ Jako ciekawy przykład został przedstawiony fakt z Antwerpii, gdzie również postawiono spalarnie. Mieszkańców obłożono nakazami dostarczania mleka do jednej zlewni, zakazano domowego wyrobu masła i serów, wypłacono każdemu po 5000 $, po czym stwierdzono, że spalarnia jest nieszkodliwa.”

Kolejną istotną kwestię poruszył mieszkaniec Chrzanowa pan Piotr Morawiecki. Z wstępnych wyliczeń, biorąc pod uwagę proces technologiczny i wydajność spalarni, ruch drogowy w rejonie Chrzanowa zwiększy się o 100 samochodów ciężarowych na dobę. Biorąc pod uwagę stan dróg jest to wprost niewykonalne. Odpowiedzi na wątpliwości udzielił burmistrz Chrzanowa który zaprezentował całą planowaną infrastrukturę drogową, która będzie dostępna w momencie uruchomienia spalarni, zapewniając tym samym, ze „żaden transport nie będzie wchodził do miasta, a będzie się odbywał drogami krajowymi i wojewódzkimi.” Po czym dodał, że „ja jestem przekonany i ufam tym technologiom, które dzisiaj funkcjonują.”

Ponownie zabrała głoś Pani Anna Kasprzyk, pytając: „mamy panią radną Alicję Bębenek, Pan radny Stanisław Zygadło, jest również pan Oczkowski. To są nasi radni, nasi ludzie. Jak zagłosuje Międzygminny Związek?” Odpowiedzi udzielił pan Marek Świtalski: „wszystkie informacje znajda państwo na naszej stronie internetowej, a związek podejmie taką decyzję jak zagłosują radni.” Po czym padło pytanie skierowane do pana Oczkowskiego (radnego): „jak pan zagłosuje?”. Organizatorzy spotkania podnieśli oburzenie, że „takie zachowanie jest niedopuszczalne i że to jest szantaż.”

Pod koniec spotkania zabrał głos jeden z mieszkańców Chrzanowa, zarzucając komisji nierówną walkę na argumenty, to znaczy brak możliwości konsultacji ich teoretycznych poglądów jako zwolenników takiej inwestycji z jej przeciwnikami, ale takimi, którzy mają ugruntowaną wiedzę w tym temacie. Tak, aby dyskusja była merytoryczna, a nie czysto marketingowa, gdzie głównym zadaniem jest przekonanie osób niedowierzających technologii i nie posiadających żadnej wiedzy w tym temacie; jak to ma miejsce w tej chwili. Prelegent przytoczył informacje mówiące o wzroście zanieczyszczeń powietrza i co dalej za tym idzie wzrostem zachorowań i śmiertelności nawet o 50% i więcej. I tu padły liczba poparte badaniami przeprowadzonymi przez zachodnioeuropejskie organizacje, które to potwierdzają taki stan rzeczy. Doktor Turzański w odpowiedzi na ten zarzut oznajmił, że „badania i ich interpretacje może przeprowadzić każdy” poddając w wątpliwość ich wiarygodność. Niemniej jednak wypowiedź mieszkańca Chrzanowa kontynuowana była dalej. Zwrócił się do Burmistrza z uzasadnioną pretensją twierdząc, że władze miasta powinny się wycofać z takiego pomysłu nawet w momencie, kiedy miał by nastąpić wzrost śmiertelności choćby o 1%. Na taki zarzut dało się usłyszeć ze strony zajmowanej przez przedstawicieli miasta „przecież to tylko jeden człowiek”. I tu wcale się nie należy dziwić takiemu podejściu władzy. Weźmy pod uwagę całokształt polityki społecznej to zobaczymy, że ona zmierza w kierunku zdecydowanego podniesienia wieku emerytalnego przy jednoczesnej obniżce tych świadczeń, a zaprezentowana sytuacja doprowadzi do takiego stanu, kiedy mieszkaniec okolic Chrzanowa pracując i odprowadzając składki nie doczeka świadczeń emerytalnych. Czyli wszystko zgodnie z linia przyjętą przez państwo. I tutaj zwrócę się do naszych włodarzy i naszych radnych. W takiej sytuacji pozostaje mi życzyć aby każdemu z Was brakło właśnie „tego jednego głosu”, głosu który decydował będzie o Waszej przyszłej karierze jako radnego, przewodniczącego, burmistrza, prezydenta. W tej sytuacji wcale mnie nie dziwi brak szacunku zwykłego „Kowalskiego” dla władzy, kiedy władza nie szanuje ludzi i ich zdania, nie mówiąc już o zdrowiu. Przecież to dzięki zdrowiu obywatela państwo i miasto ma środki finansowe pozyskiwane z naszych podatków. Kiedy obywatel będzie chory, będzie generował straty dla budżetu. I o zdrowie ludzi właśnie powinni zadbać włodarze miasta, bo to głownie dzięki tym ludziom, których na siłę chcą "uszczęśliwić" posiadają swoje stołki, pensje i dobra materialne.

Organizatorzy stali twardo na stanowisku nieszkodliwości przekonując do skuteczności filtrów oraz skuteczności działania instytucji nadzorujących tego typu przedsięwzięcia. W odpowiedzi przedstawiono im przykład Rafinerii, która w godzinach pracy urzędów nadzorczych jest wzorcowym zakładem, a w pozostałych godzinach wszystkie nieczystości lecą na miasto, bo ekonomicznie tak jest lepiej.

Podczas spotkania dało się odczuć arogancję ze strony jej organizatora, które to wywołane było innym niż oczekiwano podejściem mieszkańców do tej inwestycji, gdyż większość z nich wyrażała zdecydowaną dezaprobatę, co w głośny i wyraźny sposób było komunikowane. Burmistrz twardo stoi na stanowisku decyzji przez siebie podjętych twierdząc, że na chwilę obecną (nawet przy tak licznych sprzeciwach) nie widzi podstaw do zmiany decyzji. Prawdopodobnie radni też będą mieli swych wyborców w „głębokim poważaniu”. Pojawia się więc pytanie, jaki jest cel tych spotkań? Cel jest oczywisty; należy spełnić wszystkie kryteria aby otrzymać kasę z UE. Jednym z takich kryteriów jest pozytywna opinia społeczności.

Materiały dźwiękowe można pobrać ze strony:

http://rapidshare.com/files/374918133/REC003.WAV.html lub to samo z innej strony

http://rapidshare.com/files/374921389/REC004.WAV.html lub to samo z innej strony