W Trzebini ruszyła dyskusja na temat alternatywnych wobec spalarni sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych.

 


Alternatywnych – w tym przypadku oznacza: - akceptowalnych społecznie,
- bardziej ekologicznych,
- spełniających kryteria opisane w dyrektywach unijnych,
- możliwych do sfinansowania poprzez dotacje Unii Europejskiej.

Staraniami, Stowarzyszenia EKO-LU w Luszowicach, Towarzystwa na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu oraz Rady Osiedla Wodna w Trzebini w dniu 9 sierpnia 2010r. zorganizowano spotkanie warsztatowe pt. „Jeśli nie spalarnia, to co? Unijne zasady gospodarki odpadami komunalnymi”.

Prowadził je Pan Jerzy Ziaja, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu w Warszawie.

 


Podczas wykładu ilustrowanego prezentacją multimedialną prelegent poruszył tematykę:

1.) Zobowiązań członków Unii w gospodarce odpadami komunalnymi
2.) Hierarchii postępowania z odpadami
3.) Technologii unieszkodliwiania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem MBS
4.) Zasad prawnych obowiązujących w gospodarce odpadami komunalnymi (zasada zanieczyszczający płaci; zasada zrównoważonego rozwoju)

W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób, w tym grupa trzebińskich radnych oraz dwaj kandydaci na burmistrza tego miasta. Byli także przedstawiciele Międzygminnego Związku „Gospodarka Komunalna”, podmiotu odpowiedzialnego za pilotowanie projektu spalarni na ziemiach powiatu chrzanowskiego. Projektu, który przypomnijmy, spotyka się z ogromnym oporem części społeczeństwa, czego dowodem jest blisko 6500 podpisów na listach protestacyjnych.

 

Z przykrością należy stwierdzić, że duża część samorządowców spotkanie zignorowała. Szczególnie znamienna jest nieobecność inicjatorów i promotorów projektu budowy spalarni z burmistrzem Chrzanowa Ryszardem Kosowskim na czele.

 


Do braku jakichkolwiek inicjatyw (poza spalarnią) ze strony władz mieszkańcy zdążyli się już przyzwyczaić. Obecnie widzimy jednak całkowity brak chęci do dialogu i zdobywania jakiejkolwiek nowej wiedzy. Czyżby arogancja i wszechwiedza chrzanowskich radnych i burmistrza była tak wielka, że nie widzą potrzeby dialogu ze społeczeństwem?
Przypomnijmy, że Burmistrz Kosowski wielokrotnie deklarował gotowość do dyskusji – nie widać tego jednak w realnych działaniach.

Na koniec kilka zdań na temat samej metody MBS (Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadów).
W telegraficznym skrócie metoda składa się z następujących etapów:
- przyjęcia i rozdrobnienia odpadów,
- suszenia odpadów połączonego z unieszkodliwianiem odorów i bakterii,
- mechanicznym oddzieleniu frakcji lekkiej palnej i frakcji ciężkiej,
- wieloetapowa segregacja frakcji ciężkiej.


Produktami takiego procesu są:
1. Stabilat – paliwo produkowane z odpadów.
2. Metale żelazne i nieżelazne przeznaczone do recyklingu.
3. Szkło – przeznaczone do recyklingu
4. Frakcja mineralna (kamienie ceramika) – surowiec drogowy
5. Baterie – odpad niebezpieczny do unieszkodliwienia w odrębnym procesie

Porównanie metody MBS z promowaną przez Burmistrza Kosowskiego Spalarnią Rusztową zawiera poniższa tabela:


   Wnioski i przemyślenia dotyczące obydwu metod pozostawiamy czytelnikom.


Intencją stowarzyszenia EKO-LU było przede wszystkim rozpoczęcie publicznej debaty na temat alternatywnych, w stosunku do spalarni, form zagospodarowania odpadów. Alternatywnych i jednocześnie możliwych do współfinansowania przez UE. Należy bowiem zaznaczyć, iż na forum publicznym żaden z burmistrzów nie był łaskaw wyartykułować, że spalarnie są jedynie jedną z opcji możliwych do współfinasowania z funduszy europejskich. Mówiono natomiast, że skoro Unia daje pieniądze na spalarnie, to trzeba z tego skorzystać. Czy zamiar organizatorów stowarzyszenia się powiódł? Zdecydowanie TAK. Świadczą o tym liczne pytania mieszkańców kierowane do prelegenta oraz zainteresowanie części trzebińskich samorządowców paliwami alternatywnymi jako szansą na rozwój i modernizację Elektrowni Siersza w Trzebini. Co interesujące również jeden z chrzanowskich radnych widzi w MBS-ie szansę na rozwiązanie problemu uciążliwego wysypiska odpadów w Balinie. Tej perspektywy – jak widać - nie dostrzega miłościwie panujący nam burmistrz Chrzanowa. Jednym z efektów spotkania był także oficjalny wniosek skierowany przez kandydata na burmistrza Trzebini do Miedzygminnego Związku. Pismo dotyczy organizacji wyjazdu do MBS-u i spalarni na terenie Niemiec. Pojawiła się także inicjatywa drugiego kandydata, by spotkanie o analogicznej tematyce zorganizować w innej części  Trzebini.

Radna Alicja Bębenek (rada miasta Chrzanów) zobligowała się do przedstawienia alternatywy Burmistrzowi oraz Radzie Miasta. Obiecała także zorganizowanie spotkania dotyczącego alternatywy dla spalarni mieszkańców osiedla Borowiec, gdzie pełni funkcję przewodniczącej Rady Osiedla.

 Przykładowa instalacja MBS:
http://www.youtube.com/watch?v=LCf3Y5q_BUo
http://www.ste-silesia.org/definicje/MBS.pdf

Do poczytania - w związku z budową spalarni rusztowych – nie tylko w Chrzanowie:
http://ste-silesia.org/prezentacje/SERIO/