Początkiem lutego Urząd Marszałkowski poprzez Portal Województwa Małopolskiego udostępnił możliwość monitorowania stanu zanieczyszczenia powietrza w Małopolsce. Od początku, kiedy pojawiły się prognozy pojawiają się informacje o przekroczeniu stanu dopuszczalnego pyłu PM10 w powietrzu. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Jego cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.

Przekroczone stany w praktyce oznaczają, że pyły absorbowane w górnych drogach oddechowych mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem, zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego; zwiększone zagrożenie schorzeniami alergicznymi i infekcjami układu oddechowego, kataru siennego i zapalenia alergicznego spojówek. W dodatku pył ma szkodliwy wpływ na zdrowie rozwijającego się płodu.

W komunikatach Urzędu Marszałkowskiego zaleca się ograniczenie czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia.

Poziom dopuszczalny stężenia średniodobowego dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 razy w ciągu roku. Problem w tym, iż od momentu ukazywania się informacji ostrzegających praktycznie codziennie dotyczą one przekroczenia stanu dopuszczalnego.

Co powoduje wysokie poziomy stężenia pyłu PM10 w powietrzu? Cytując fragment za podstroną informacyjną Eko Prognozy: Największa emisja pyłów powodowana jest w wyniku spalania węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach oraz piecach domowych. Duże znaczenie ma również spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Znacząca emisję pyłu powodowana jest również przez komunikację – zarówno w wyniku spalania paliw w silnikach, jak również jako emisja wtórna z unoszenia pyłów z brudnych i będących w złym stanie dróg. W kotłach domowych największy wpływ na wielkość emisji pyłu ma sposób podawania paliwa – w przypadku kotłów zasilanych automatycznie (retortowych) emisja pyłu jest znacznie mniejsza niż w przypadku zasilania ręcznego. Istotna jest również jakość spalanego węgla. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, szczególnie energetyczny, chemiczny, wydobywczy i metalurgiczny, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.

Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, jednak na podstawie tych ostrzeżeń wnioski nasuwają się same: jesteśmy zatruwani? Paląc w piecach węglowych trujemy się sami? Sytuacja taka występuje zapewne od lat, przy czym dopiero w tym roku mieszkańcy mogą monitorować poziom zanieczyszczenia przez Internet.

Jaki wpływ będzie miała spalarnia lub podobny zakład (o ile powstanie)?

Osoby starsze, dzieci oraz kobiety w ciąży nie powinny przebywać dłużej na powietrzu? Jak zatem mają funkcjonować?

Poniżej mapka z ostrzeżeniem dla Małopolski na dzień 4 marca 2010, czerwony kolor oznacza stan przekroczenia dopuszczalnego poziomu. Poziom przekroczony będzie na terenie prawie całej Małopolski.

Komentarze   
0 #1 chaos 2011-03-02 19:20
już było o tym... artykuł albo na forum macie... chyba sam autor tego bloga go pisał... to teraz takie powielanie samego siebie? czy dobijanie punktami?
Cytować
Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.