Jak podaje portal Komendy Głównej Policji (policja.pl) aż 75% Polaków uznaje swój kraj za bezpieczny, 88% uznaje za takie swoje miejsce zamieszkania, 61% nie obawia się, że może paść ofiarą przestępstwa - takie wyniki, najlepsze od lat, przynosi badanie opinii publicznej przeprowadzone przez CBOS w kwietniu 2011 r.


Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w %)


Jeśli wierzyć statystykom to byłby to najlepszy wynik od 1987 roku, kiedy wynosił 74%. Jednak jak pokazują dane za następne lata był on mocno naciągany ;)Jeszcze bezpieczniej wedle badania czujemy się w miejscu swojego zamieszkania czyli dzielnicy, osiedlu, wsi. Aż 88% osób uznało swoje najbliższe otoczenie domostwa za bezpieczne i spokojne.


Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)


Podobnie było też w latach poprzedzających, jednak trzeba zaznaczyć, że od 2000 roku wskaźnik ten systematycznie rośnie.


Czy obawiamy się, że możemy zostać ofiarą przestępstwa? Nie. Aż 61% osób zapytanych wybrało opcję "Nie obawiam się". Po drugiej stronie znajduje się mimo wszystko 37%.


Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %)W ostatnich 5 latach aż 18% Polaków zostało okradzionych, 9% włamano się do mieszkania.
Pozostałe wyniki w tabeli:

Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) która z wymienionych niżej sytuacji? Odsetki odpowiedzi twierdzących
VI '99 VI '00 IV '02 IV '03 III '04 III '05 X '05 IV '06 IV '07 IV '09 IV '10 IV '11
Ukradziono Panu(i) co 22 19 31 28 29 23 22 26 20 16 19 18
Dokonano u Pana(i) włamania (do domu, mieszkania, domku na działce, piwnicy, budynków gospodarczych) 9 8 17 14 17 13 11 16 11 10 10 9
Został(a) Pan(i) napadnięty(a) i obrabowany(a) 4 4 5 5 7 4 3 6 4 3 4 2
Został(a) Pan(i) pobity(a) lub umyślnie zraniony(a) 4 3 5 6 4 5 4 6 5 4 3 3
Stał(a) się Pan(i) ofiarą innego przestępstwa 4 5 7 4 6 5 3 6 5 5 4 4Badanie przeprowadzono w dniach 7-13 kwietnia tego roku na próbie 1192 osób.
Jak statystyki przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej dla całej Polski mają się do realiów i do samego powiatu chrzanowskiego?

Czy jako mieszkańcy czujemy bezpiecznie?

Wszystkie informacje na podstawie oficjalnej strony Komendy Głównej Policji, policja.pl, pozostałe statystyki również na stronie policja.pl