Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w czwartek 26 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47 a.

 

sesja rady miasta

 

Porządek obrad sesji Rady Miasta Trzebini przedstawia się następująco:

 

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. Wyrażenia zgody na zmianę aktu założycielskiego Miejskiego Zarządu Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018.

3. Zmian wieloletniej prognozy finansowej.

4. Zaciągnięcia kredytu w roku 2018.

5. Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Trzebinia oraz trybu i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

6. Przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

7. Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście - Centrum w Trzebini.

8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini.

9. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w południowej części Osiedla Salwator w Trzebini.

10. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sołectwie Dulowa – obszar nr 1 wraz z poszerzeniem obszaru od strony południowej.

11. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia w obszarze gminy Trzebinia.

12. Wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego na ul. Grunwaldzkiej 53 w Trzebini z dotychczasowym najemcą.

13. Uchylenia uchwał Rady Miasta Trzebini.

14. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działki gminnej o numerze geodezyjnym 579/56 o pow. 0,5857 ha, położonej w obrębie Trzebinia.

15. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działki gminnej o numerze geodezyjnym 595/4 o pow. 0,2986 ha, położonej w obrębie Siersza.

16. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działki gminnej o numerze geodezyjnym 762/5 o pow. 0,7242 ha, położonej w obrębie Trzebionka.

17.Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działki gminnej o numerze geodezyjnym 158/6 o pow. 0,4468 ha, położonej w obrębie Góry Luszowskie.

18. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działki gminnej o numerze geodezyjnym 591/66 o pow. 0,2409 ha, położonej w obrębie Siersza.

19. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia, nr 2322/5 o pow. 0,0173 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

20. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerami geodezyjnymi 465/4 o pow. 0,0 747 ha, 465/5 o pow. 0,0868 ha,465/6 o pow. 0,0911 ha, 465/7 o pow. 0,0890 ha, 465/8 o pow. 0,1055 ha, 465/9 o pow. 0,0978 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

21. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Płoki gmina Trzebinia, numerem geodezyjnym 876/2 o pow. 0,0067 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

22. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V. Zatwierdzenie rocznych planów pracy Komisji Rady na 2018 rok oraz sprawozdania
z
pracy Komisji za II półrocze 2017 r.
VI. Informacja przedstawicieli Gminy z pracy w Związkach i Stowarzyszeniach.

VII. Sprawy bieżące i wniesione.

a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

VIII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IX.
Zapytania i wolne wnioski.

X. Zamknięcie sesji.

 

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.

Joomla SEF URLs by Artio