Wdrażanie metody CAF w Urzędzie Miejskim w Libiążu

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością, przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Urząd Miejski w Libiążu rozpoczął prace nad jego wdrożeniem.

Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparty na założeniu, że doskonałe wyniki organizacji osiągane są poprzez przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy.

 

Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie procesowi samooceny, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Metoda CAF dostarcza łatwe w użyciu narzędzie, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.
 
Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:
 
  • kryteria  POTENCJAŁU: Przywództwo,Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,
  • kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej, Wyniki kluczowe.
 
W tym celu Burmistrz Libiąża powołał zespół ds. CAF, który podczas warsztatów w lipcu i sierpniu dokona samooceny oraz ustali obszary do doskonalenia. 
 
Projekt jest bezpłatny, realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, zgodnie z zawartą umową dotyczy realizacji zadania pn. „Przegląd Standardów Zarządzania Jakością (CAF/PRI) w JST” w ramach projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako Lidera Projektu oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako Partnera Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
Projekt koordynowany jest przez konsultanta, przydzielonego Gminie Libiąż przez MAiC. 
 
 
 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

   

Strona Urzędu Miejskiego w Libiążu, http://www.libiaz.pl/, http://www.libiaz.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=3782&lang=pl

Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.

Joomla SEF URLs by Artio