Wyremontowano całą ulicę Grunwaldzką w Trzebini. Zrobiono nową kanalizację oraz położono nową nawierzchnię drogi, dodatkowo powstała sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej z Kopalnianą - mająca na celu zwiększyć bezpieczeństwo. 

Dokonano odbioru technicznego dróg modernizowanych w ramach Programu Odbudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek. Mowa o ul. Grunwaldzkiej w Trzebini i ul. Borowcowej w Chrzanowie. Obecnie trwają prace porządkowe na tych traktach.
- Mieszkańcy Sierszy są bardzo zadowoleni, bo nie tylko Grunwaldzka, ale również ul. Zwycięstwa na tym osiedlu została przy okazji wyremontowana. Miejscowi cieszą się również z sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kopalnianej i Grunwaldzkiej – mówi starosta Janusz Szczęśniak.

Zapraszamy do obejrzenia foto relacji z Akademi która odbyła się w II LO w Chrzanowie z okacji Święta Niepodległości.Janusz Szczęśniak - Starosta Chrzanowski - był gościem honowowym


Staraniem Gminy Trzebinia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej zrealizowano prace budowlane związane z zagospodarowaniem południowo-wschodniej części otoczenia tej placówki oświatowej.

Zakres tegorocznych robót objął między innymi: wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia zewnętrznego, ciągów pieszo-jezdnych oraz dojść do szkoły i przedszkola. Ponadto wykonano mały amfiteatr, mur oporowy od strony ul. Kamieniec, założono trawniki, posadzono drzewa i krzewy oraz zabudowano ławki parkowe.

Realizacją prac zajmowała się wyłoniona w przetargu spółka Usługi Komunalne „Trzebinia". Ich całkowity koszt wyniósł nieco ponad 240 tys. zł.

W roku 2008 w ramach poprzedniego etapu prac, zagospodarowana została południowo-zachodnia część otoczenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młoszowej, gdzie zbudowano parking oraz wykonano ciągi pieszo-jezdne, chodniki, instalację oświetleniową, kanalizację deszczową, bramę wjazdową wraz z furtką oraz zabudowano elementy małej architektury. Na ten cel wydatkowano wtedy ponad 279 tys. zł.

W kolejnych etapach robót związanych z dalszym zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej planuje się jeszcze budowę kompleksu sportowego w ramach projektu "Moje boisko – ORLIK 2012" oraz wykonanie placu zabaw dla dzieci, ogrodzenia od strony wschodniej i dodatkowej drogi dojazdowej do obiektu.

źródło: Urząd Miasta Trzebinia, www.trzebinia.pl
Robert Siwek

Ponad 30% wypadków, do których doszło na polskich drogach w 2008 roku, to zdarzenia z udziałem pieszych. To do nich, w okresie, kiedy wypadków z ich udziałem jest najwięcej, adresowana jest kolejna odsłona kampanii "Użyj wyobraźni".

W piątek 6 listopada Marek Sowa - członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Ryszard Kosowski - Burmistrz Miasta Chrzanowa podpisali umowę o przekazaniu pomocy finansowej dla Chrzanowa na budowę obwodnicy północno – wschodniej.

Sejmik  Województwa przyjął plan dofinansowania tej inwestycji w latach 2009 – 2012 w łącznej wysokości 12 000 000 zł z czego w 2009 r. 1 500 000zł.

Projekt budowy północno – wschodniej obwodnicy Chrzanowa obejmuje budowę obwodnicy miasta o długości całkowitej ok. 3,46 km wraz z jej powiązaniami z otaczającym układem drogowym ok. 1,83 km co łącznie daje dł. ok. 5,29 km nowej drogi. Ponadto powstać mają most drogowy nad rzeką Chechło, wiadukt w nasypie kolejowym linii Trzebinia – Zebrzydowice, estakada nad ul. Trzebińską.

Przebieg powstającej obwodnicy rozpoczyna się na styku ulic Szpitalnej i Topolowej, biegnąc fragmentem istniejącej ul. Topolowej. Na wysokości Szpitala Powiatowego, obwodnica zaczyna bieg nowym śladem w kierunku drogi krajowej nr 79 (projekt obejmuje budowę mostu nad rz. Chechło). Skrzyżowanie z ul. Trzebińską (drogą krajową nr 79) przewidziane jest jako węzeł bezkolizyjny. Dalej obwodnica biegnie ul. Sikorskiego do skrzyżowania z torami kolejowymi (w formie bezkolizyjnego wiaduktu kolejowego). Następnie biegnie po śladzie ul. Zielonej do skrzyżowania z ul. Wodzińską, nowoprojektowanym odcinkiem. Koniec stanowi połączenie obwodnicy z ul. Balińską.

Całkowity koszt budowy obwodnicy ma wynieść 85 262 930 zł. z czego 55 198 900 zł dofinansowywane jest z MRPO. Resztę pokryją wspólnie Województwo oraz Miasto Chrzanów.

Powstanie obwodnicy umożliwi swobodny przejazd do zach. i płd. części miasta z pominięciem ścisłego centrum, dalszą rewitalizację centrum oraz obszarów dawnego szpitala miejskiego, wyprowadzenie ruchu poza centrum pomoże w ochronie zabytkowej części miasta, poprawi klimat akustyczny oraz ograniczy zanieczyszczenie powietrza.źródło: Urząd Miasta Chrzanów, www.chrzanow.pl 

Wideo: Internetowa Telewizja Samorządowa TV Małopolska


6 listopada miało miejsce otwarcie nowo wybudowanego kompleksu sportowego w ramach Ogólnopolskiego Programu - „Moje boisko – ORLIK 2012”.

W skład kompleksu wchodzi:

  • boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy o wymiarach 30x62m
  • boisko funkcjonalne do siatkówki i koszykówki z poliuretanu o wymiarach 32,1x19,1m
  • zaplecze sanitarno-socjalne
Zostało także wykonane oświetlenie, ogrodzenie, chodniki i droga dojazdowa do obiektu.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 189 720 zł. Gminie Trzebinia przyznano dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia z Budżetu Państwa (333 tys. zł) oraz Budżetu Województwa Małopolskiego (również 333 tys. zł).

Orlik jest położony przy Szkole Podstawowej nr 6 w Gaju, która należy do największych w Gminie Trzebinia. Oprócz uczniów z Orlika będzie mogła korzystać także lokalna społeczność.

Głównym celem rządowego programu „Moje boisko – ORLIK 2012” jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego. Program ma także na celu popularyzację aktywnego stylu życia w społecznościach lokalnych.

Inwestycję wykonała spółka Krisbud z Trzebini.

Zobacz całą galerię z tego wydarzeniaWideo: UMWM-Internetowa Telewizja Samorządowa TV Małopolska
Joomla SEF URLs by Artio